Vleermuizen

Op deze site kun je veel over vleermuizen vinden. Ook de activiteiten van de  vleermuizenwerkgroep van Boxmeer en Sint Anthonis staan hier op!
8 grootoren
Acht grootoor-vleermuizen in een winterverblijfplaats in 2014 en 2015 (ze hangen op dezelfde plaats).IMG_1139
Activiteit:
Op 16 maart 2019  gaan we, met NLdoet, om 9.00 uur vleermuiskasten maken! De locatie is de Raetsingel 47 in Boxmeer! Je mag de zelfgemaakte vleermuizenkast mee naar huis nemen en ophangen in een boom of tegen de gevel schroeven.  De kosten worden door NLDoet betaald.
De Nacht van de vleermuis is in 2019 op vrijdag 23 augustus. De locatie waar we dit te gast zijn is de Protestantse kerk aan de Veerstraat 24 te Boxmeer.  Aanvang 20.00 uur.