Activiteiten

2015
 • 20 Vleermuiskelders en bunkers bezocht voor de wintertelling!
 • 130 kasten gecontroleerd en onderhoud gepleegd.
 • 21 maart kasten gemaakt met particulieren NLdoet (Oranjefonds)
 • 4 lezingen gegeven.
 • Excursie in de 18e Nacht van de vleermuis op vrijdag 28 augustus. Werd goed bezocht, namelijk door 20 personen.
 • Subsidie voor kastenbouw en batlogger.
 • 112 kasten verkocht!
 • In Boxmeer vleermuizen geïnventariseerd en gevolgd.
 • Mega data verzamelen met de batloggers.  Door met de auto routes te rijden (autovleren oftewel transectrijden).
 • 2 trainingen bij de Zoogdiervereniging met Batexplorersoftware voor vleermuisherkenning aan de hand van sonogrammen.
 • 2 trainingen bij de Zoogdiervereniging gedaan voor transectrijden .
 • Vleermuizen naar opvang in Oss gebracht.
2016
 • Inventariseren van vleermuizen in onze regio met behulp van kasten, batdetectoren, batloggers en wintertellingen.
 • Het verbeteren van verblijfplaatsen met behulp van kasten en kraamkamers, circa 130 kasten en 7 kraamkamers voor gewone dwergvleermuizen, grootoren en rosse vleermuizen.
 • Onderhoud aan vleermuiskasten, schoonmaken en opnieuw plaatsen van losgelaten exemplaren.
 • Het geven van lezingen over vleermuizen.
 • Meldpunt voor informatie over en overlast van vleermuizen. Meldpunt is in samenwerking met vleermuiswerkgroep Noord-Brabant en BrabantsLandschap
 • Het organiseren van de 19e Nacht van de vleermuis op vrijdag 26 augustus 2016. Deze activieteit zal in de bossen van Staatbosbeheer in Sint Anthonis plaatsvinden. 
  2017
 • Winterverblijven bouwen in deze regio.