Kasten maken

Een kleine platte vleermuiskast (model Boshamer) kan prima voldoen als paarverblijfplaats voor gewone dwergvleermuizen en ruige dwergvleermuizen. Een paarverblijfplaats in een plek waar de vrouwtjes het jong baren.
Vleermuiskast
Maak de kast van onbehandeld hout of watervast multiplex. De hierboven genoemde maten voor de omvang van de kast zijn minimale maten. De maten voor de binnenkant van de kast (2-3 cm) en de ingang (1,7 cm) zijn dwingend en van belang voor de acceptatie van de kast door deze soort.
Schilder aan de buitenkant en de aanvliegplank van de kast en gebruik daarvoor milieuvriendelijke verf. Laat de binnenkant van de kast onbehandeld.
Succesfactoren voor deze kasten:
• Geef vleermuizen houvast door de achterplank (is ook aanvliegplank) van zaagsneden of stevig kunststof gaas te voorzien.
• Hang de kasten minimaal 4 meter boven de grond.
• Verspreidt kasten niet gelijkmatig over een gebied, maar cluster deze in groepen van 3 tot 4 kasten.
• Hang de meeste kasten in een cluster op een zonnige plek, bijvoorkeur aan of vlakbij een pad, bosrand of open plek. Hang ook een kast in de schaduw.
• Voorkom dat kasten net boven takken worden opgehangen die de uitvliegruimte en zwermruimte beperken of waarop een predator (uil / kraai / ekster) kan gaan zitten.
• Voorkom dat kasten te dicht bij aanwezige lichtbronnen hangen.
• Laat vrijwilligers of andere betrokkenen de kasten één keer per jaar schoonmaken zodat deze niet blijvend verstopt raken met spinnenwebben en nesten van insecten. Dit kan tijdens een monitoringronde gebeuren. Hiervoor moet de kast wel geopend worden.
• Laat de mestplank weg zodat de binnenkant van de kast vanaf de grond met een lamp geïnspecteerd kan worden. Openmaken van de kast voor inspectie is dan niet nodig.
buikkast1
Een kleine ruime vleermuiskast (model JP Bekker) kan prima voldoen als paarverblijfplaats voor rosse vleermuizen.
Maak de kast van onbehandeld hout of multiplex. De hierboven genoemde maten voor de omvang van de kast zijn minimale maten. De maten voor de ingang (2 cm) zijn dwingend en van belang voor de acceptatie van de kast door deze soort en het buitenhouden van bepaalde vogelsoorten.
Schilder aan de buitenkant en de aanvliegplank van de kast en gebruik daarvoor milieuvriendelijke verf. Laat de binnenkant van de kast onbehandeld.
Succesfactoren voor deze kasten:
• Geef vleermuizen houvast door de achterplank (is ook aanvliegplank) van zaagsneden of stevig kunststof gaas te voorzien.
• Hang de kasten minimaal 4 meter boven de grond.
• Verspreidt kasten niet gelijkmatig over een gebied, maar cluster deze in groepen van 3 tot 4 kasten.
• Hang de meeste kasten in een cluster op een zonnige plek, bijvoorkeur aan of vlakbij een pad, bosrand of open plek. Hang ook een kast in de schaduw.
• Voorkom dat kasten net boven takken worden opgehangen die de uitvliegruimte en zwermruimte beperken of waarop een predator (uil / kraai / ekster) kan gaan zitten.
• Voorkom dat kasten te dicht bij aanwezige lichtbronnen hangen.
• Laat vrijwilligers of andere betrokkenen de kasten één keer per jaar schoonmaken zodat deze niet blijvend verstopt raken met spinnenwebben en nesten van insecten. Dit kan tijdens een monitoringronde gebeuren. Hiervoor moet de kast wel geopend worden.