Activiteiten

2019
 • 20 Vleermuiskelders en bunkers bezocht voor de wintertelling!
 • 130 kasten gecontroleerd en onderhoud gepleegd.
 • 13 maart kasten gemaakt met particulieren NLdoet (Oranjefonds)
 • 1 lezing gegeven.
 • Excursie in de 22e Nacht van de vleermuis.  Werd goed bezocht, namelijk door 32 personen.
 • In Boxmeer vleermuizen geïnventariseerd en gevolgd.
 • Mega data verzamelen met de batloggers.  Door met de auto routes te rijden (autovleren oftewel transectrijden).
 • 2 trainingen bij de Zoogdiervereniging met Batexplorersoftware voor vleermuisherkenning aan de hand van sonogrammen.
 • 2 trainingen bij de Zoogdiervereniging gedaan voor transectrijden .
 • Vleermuizen naar opvang in Oss gebracht.
2020
 • Inventariseren van vleermuizen in onze regio met behulp van kasten, batdetectoren, batloggers en wintertellingen.
 • Het verbeteren van verblijfplaatsen met behulp van kasten en kraamkamers, circa 130 kasten en 7 kraamkamers voor gewone dwergvleermuizen, grootoren en rosse vleermuizen.
 • Onderhoud aan vleermuiskasten, schoonmaken en opnieuw plaatsen van losgelaten exemplaren.
 • Het geven van lezingen over vleermuizen.
 • Meldpunt voor informatie over en overlast van vleermuizen. Meldpunt is in samenwerking met vleermuiswerkgroep Noord-Brabant en BrabantsLandschap
 • Het organiseren van de Nacht van de vleermuis op zaterdag 29 augustus 2020.  Deze activiteit zal bij het Natuurpalet aan de Raetsingel 5  in Boxmeer  plaatsvinden.