Verblijfplaatsen in de zomer

Zomerverblijf:
Het zomerverblijf bevindt zich vaak in bomen of een gebouw maar ook in vleermuiskasten!
Vleermuizen hebben een platte borstkas, waardoor ze door kleine spleetjes kunnen kruipen. In de slaapplaats hebben ze graag borst-rug contact. Boombewonende vleermuizen gebruiken meestal oude spechtengaten. Om op zijn kop te hangen, moet het gat ook naar boven toe hol zijn. Deze holte naar boven toe ontstaat meestal door rotting. De aanwezigheid van spechten en oude bomen is dus heel belangrijk! Vleermuizen hangen vermoedelijk op hun kop om eenvoudiger weg te kunnen vliegen uit hun hol of spouwmuur, ze vallen als het ware, met hun kop naar voren gericht, uit hun verblijfplaats en vliegen dan weg. Rossevleermuis en watervleermuis zijn boombewonende soorten. De dwergvleermuizen en laatvliegers komen vooral in gebouwen voor.
Platte kast1 IMG_0361
Platte kast en haar bewoner.                 Buikkast en bewoners,
IMG_0463IMG_0957
Vleermuizen poepjes van laatvliegers!
IMG_1044 IMG_1036 IMG_1040
Kraamkamerkasten
Kraamkamerz    Kraamkamerx
Kraamkast3     IMG_0045