Autovleren

Aanschaf batloggers.
IMG_0933
Het inventariseren van de soorten vleermuizen en hun verblijfplaatsen in  Boxmeer e.o. was met onze apparatuur een tijdrovend en bijna onbegonnen werk. Voor het inventariseren van de vleermuispopulatie in Boxmeer e.o. hebben we nu de beschikken over twee Batlogger-M
Deze batloggers zijn als real time recorder uitgerust met een ultrasone microfoon, die geluiden tussen de 10 en 156 kHz registreert. Zodra de microfoon een vleermuisgeluid opvangt, begint het apparaat automatisch met een opname. De opname stopt ook weer automatisch zodra de vleermuis buiten gehoorsafstand is. Zij beschikken over heterodyne en time-expansion opname mogelijkheden.
Ook heel belangrijk zijn de ingebouwde GPS-ontvanger en temperatuursensor. Van elke geluidsopname worden de coördinaten vastgelegd van de locatie waar de opname is gemaakt. Dit is erg handig tijdens veldwerk in een groot gebied en bij waarnemingen die worden verzameld door middel van het rijden van een transect.
Autovleren of transect-rijden. 
Een transect is een lijn door het gebied, waarlangs je onderzoek doet. Zo hebben we drie routes uitgezet, nl. Route Oeffelt, Vierlingsbeek en Sint Anthonis.  Op de foto’s zijn de routes te zien!
IMG_0845IMG_0843IMG_0845
Deze routes zijn  30 km. lang en rijden we met de auto en een max. snelheid van 25 kilometer. De auto mag niet sneller dan 25 km/uur rijden om de geluidopnamen zo optimaal mogelijk te maken.
Tijdens het analyseren van de geluiden thuis kun je precies terugzien op welke plek de opname is gemaakt. De Batloggers beschikken naast een real time recorder, over twee meeluister opties: Scanning heterodyning en time expension. Voor deze apparaten hebben wij, om snel betrouwbare informatie te kunnen verwerken, een tweedaagse cursus gevolgd.
Het inventariseren van de vleermuizen ging dit jaar een stuk sneller en betrouwbaarder.
Soorten Route
Op de foto’s is het aantal vleermuizen te zien dat op de route Sint Anthonis zijn gespot.
Borden voor de veiligheid.                          
IMG_0986
Het transectrijden doen we voor een meerjarig landelijk onderzoek naar vleermuizen voor het CBS, centraalbureau voor de statistiek onder auspiciën van de zoogdiervereniging.