Transecten lopen.

Voor het eerst vleermuizen geïnventariseerd via transect lopen in de Boxmeerse maasheggen. 

Drie routes twee keer gelopen o.a. Veerhuis-, Sint Agatha-, en Jachthaven transect.
Het lopen van een transect door de weilanden heeft wat weg van van een uitspraak van de Deense filosoof  Kiergegaard; Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen.
Zo dus ook met de weiland transecten. Op de kaart en globaal in het veld bij daglicht, ziet het er prima uit. In het donker is dat niet het geval.
Het Veerhuis transect was de eerste keer zeer moeizaam, veel prikkeldraad en veel ondoordringbare heggen met als klap op de vuurpijl nog een sloot bedekt met eendenkroos.
De tweede poging om het Veerhuis transect te lopen ging beter, wel eerst overdag de route beter bekeken.
Het Sint Agatha transect liep ook iets anders dan eerst gedacht.
Een doodlopende weg liep toch niet dood, deze route hebben we aangepast.
Het Jachthaven transect loopt over de openbare weg, dus dat was geen probleem. Hier hebben we de zeldzame bosvleermuis gehoord.

In ieder geval is ons duidelijk geworden dat alleen op een kaart afgaan, niet juist is.
Het bepalen van een transect, zeker als dat door de weilanden loopt, moet je in het veld doen.
Je kunt dan veel beter de plaatselijke details waarnemen en zo moeilijke plekken vermijden.
Ook is het handig om pas na het maaien van het gras in actie te komen.
Lopen door hoog gras geeft veel geruis op de batlogger en is ook vermoeiend lopen.